Home

Speltherapie Zeist, voor het jonge kind en gezin

 

Speltherapie Zeist is een praktijk voor diagnostiek en behandeling van het jonge kind en gezin.

De praktijk biedt deskundige hulp op maat bij uiteenlopende problematiek. Daarbij wordt door

de gedragswetenschapper gebruik gemaakt van verschillende behandelmethodieken zoals

spelpsychotherapie, EMDR en ouder-kindbehandeling met theraplay-elementen.

 

Spelpsychotherapie kan geboden worden aan kinderen van ongeveer 4 t/m 12 jaar.

Bij spelpsychotherapie vindt altijd ouderbegeleiding plaats. De ouders zijn immers de belangrijkste

personen in het leven van een kind!

 

Zo nodig kan ook ouder-kindbehandeling, met Theraplay-elementen, worden geboden.

Theraplay is een speelse, op relaties gerichte behandelmethode met als doel het versterken van de

vertrouwensband en gehechtheid tussen kind en ouders.

 

EMDR is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen, die een heftige ervaring

hebben opgedaan, die hen in het dagelijks leven belemmert. EMDR helpt om traumatische ervaringen

om te zetten in gewone herinneringen, waardoor psychische problemen verminderen of verdwijnen.

 

Bij zowel spelpsychotherapie, theraplay als EMDR vindt ouderbegeleiding plaats. Zo kunnen ouders het proces volgen en in hun opvoeding aansluiten op wat hun kind nodig heeft.

 

De ingang tot hulp is altijd het kind. Ouders hebben een vraag, maken zich zorgen over hun kind en zoeken hulp.

 

De praktijk staat voor een open samenwerking met heldere afspraken, aandacht voor het kind en de volwassenen in zijn leefomgeving.

Een goede samenwerking is van groot belang, zelfs noodzakelijk om van start te kunnen gaan.

 

Vanuit enthousiasme voor het vak zal ik er vanuit mijn praktijk alles aan doen U en Uw kind goed passende zorg te bieden: zorg op

maat zo kort als kan of wenselijk is, maar ook zo lang als noodzakelijk lijkt.  

 

De praktijk is op van maandag t/m donderdag geopend.

 

Voor vragen of een vrijblijvende afspraak kunt U altijd contact opnemen.