Aanmelden

AANMELDEN


Na een eerste contact via mail of telefoon, zal ik aangeven wanneer er in principe plek is. Als U dat prettig vindt, kunnen we een kosteloos kennismakingsafspraak plannen.

 

Als er gestart kan worden, volgt eerst een intakegesprek waarin ik graag met U de hulpvraag uitgebreid verken. Aansluitend volgt een observatieperiode, waarin ik Uw kind nader leer kennen en er een basis voor een vertrouwensrelatie wordt gelegd. De problematiek zal meer duidelijk worden in wat het kind laat zien.

Na de observatieperiode vindt een adviesgesprek met ouders plaats.

 CONTACTTineke Nagelhout

GZ psycholoog / NVO-OG


Speltherapie Zeist

Couwenhoven 4420

3703 EK Zeist


telefoon: 06 - 13 55 37 54

website : www.speltherapiezeist.nl

email    : info@speltherapiezeist.nl