EMDR

EMDR


Wat is EMDR?

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent: Door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken.

EMDR is een kortdurende effectief bewezen behandelmethode om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die mensen niet goed hebben verwerkt alsnog te verwerken.

 

Voor wie?

 

Iedereen krijgt wel eens te maken met een ingrijpende gebeurtenis. Ouders kunnen een kind daar niet altijd voor beschermen. Het is niet te voorspellen of een kind de mogelijkheid heeft een ingrijpende gebeurtenis

goed te verwerken. Dit is mede afhankelijk van het karakter en de oplossingsvaardigheden van het kind.

EMDR is inzetbaar wanneer een kind met problemen blijft kampen die te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Helaas is het niet altijd gemakkelijk om onverwerkte problemen als zodanig te herkennen. Wanneer kinderen dwars of prikkelbaar zijn, wordt dit nog wel opgemerkt, maar wanneer kinderen stilletjes of overmatig rustig zijn valt dit alweer minder op.

Onverwerkte herinneringen kunnen de gezonde ontwikkeling van kinderen remmen of blokkeren. Met EMDR kan de gestagneerde ontwikkeling van een kind weer op gang worden gebracht.

 

Na welke gebeurtenissen is EMDR geschikt?

 

Er is een brede waaier van gebeurtenissen die voor kinderen ingrijpend/beschadigend kunnen zijn en die aanleiding kunnen geven tot verandering in het gedrag, zoals:

 • Brand, ongeval, inbraak, overval
 • Echtscheiding, adoptie, uithuisplaatsing
 • Huiselijke ruzies en geweld
 • Misbruik, mishandeling, verwaarlozing
 • Ernstige ziekte en/of plots overlijden van een ouder, geliefd familielid of huisdier
 • Natuurramp, oorlogsgeweld
 • Faalervaringen op school
 • Pestervaringen, afwijzing door leeftijdgenoten
 • Gebeten worden door of schrikken van een dier
 • Het zien van een enge film of gewelddadige tv-beelden
 • (terugkerende) nachtmerrie
 • Eenmalige of opeenvolgende medische ingrepen
 • Hebben van beangstigende fantasie├źn, bijvoorbeeld over de dood of dingen die mis zouden kunnen gaan

 

Er kan niet worden gestart met EMDR zolang er nog sprake is van een onveilige situatie voor het kind of wanneer er nog onvoldoende sociale steun voor het kind aanwezig is. In deze gevallen zal de behandelaar onderzoeken wat eerst nodig is en kan EMDR een onderdeel van een breder behandelingspakket worden.

 

Hoe verloopt de EMDR-behandeling?

 

Bij een EMDR-behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijk wordt een afleidende taak aangeboden, zoals met de ogen de heen en weer bewegende vinger van de therapeut volgen. Door deze afleidende taak kan informatieverwerking beter plaatsvinden.

 

Wat zijn de te verwachten effecten?

 

Door EMDR verliezen herinneringen hun kracht en emotionele lading. Herinneringsbeelden veranderen, worden wazig of verdwijnen naar de achtergrond. Minder onprettige aspecten van dezelfde situatie kunnen naar voren komen. Zo wordt het steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. Er kunnen nieuwe gedachten of inzichten ontstaan. Op deze manier krijgt de gebeurtenis beter een plekje in de levensgeschiedenis van het kind. Kinderen merken dat ze op verschillende gebieden beter functioneren, komen makkelijker voor zichzelf op of ervaren meer zelfvertrouwen. Vaak gebeurt dit onbewust en valt het de omgeving meer op dan het kind zelf. Het komt zelfs voor dat kinderen hun klachten helemaal vergeten na de EMDR, ook wanneer de klachten voordien best ernstig waren.

 

Wat zijn de voordelen van EMDR bij kinderen?

 

EMDR is een effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na de behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

EMDR werkt snel. Vaak zijn bij een enkelvoudig trauma 3-5 sessies voldoende.

Bij EMDR hoef je minder te praten. Dit is een voordeel voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen die de Nederlandse taal niet goed spreken. Bij EMDR spelen ook ouders een belangrijke rol.

 

Werkwijze

 

Na de observatieperiode vindt een adviesgesprek met ouders plaats. Als geconcludeerd wordt dat EMDR een passende behandelmethode voor Uw kind kan zijn, wordt dit ingebed in de behandeling, waarbij ook spel een belangrijke rol speelt. Met name voor jonge kinderen is dit belangrijk.

Behandeldoelen worden afgesproken en vastgelegd in een behandelplan.

De sessies vinden wekelijks plaats op een vast tijdstip.

Tijdens de behandeling worden geregeld oudergesprekken ingepland.

De duur van een behandeling is afhankelijk van de aangemelde problematiek en zal in overleg met U worden bepaald. Daarbij wordt gestreefd naar zo kort als kan of wenselijk is, maar ook zo lang als noodzakelijk lijkt.  

 

Tijdens en ter afsluiting van de behandeling vindt een evaluatie plaats.

 

 

 

Speltherapie Zeist