Kennis en ervaring


KENNIS EN ERVARING


Gedurende mijn loopbaan als gedragswetenschapper heb ik een brede kennis en ervaring opgebouwd in diagnostiek en behandeling van het jonge kind en het gezin daar omheen.

 

De start van mijn loopbaan was in het onderwijs. Ik heb jarenlang in het (basis- en speciaal) onderwijs gewerkt als leerkracht en remedial teacher.

De wens om meer te weten over dìt unieke kind en zijn problematiek werd steeds sterker, waardoor ik in deeltijd orthopedagogiek studeerde in Utrecht en Amsterdam.

 

Door de sterke behoefte het kind zo nodig niet alleen didactisch verder te helpen, maar ook bij emotionele problematiek, was na mijn afstuderen de switch van onderwijs naar hulpverlening een logische vervolgstap.

 

Van 1999 t/m 2019 ben ik als gedragswetenschapper werkzaam geweest bij een instelling die hulpverlening biedt aan het kind en gezin. Hierbij richtte ik mij op het jonge kind. In mijn werk heb ik gedurende de jaren veel ervaring opgebouwd in diagnostiek (wat is er aan de hand?)  en behandeling van het jonge kind. Als

behandelmethodiek werd gebruik gemaakt van spelpsychotherapie. Hierbij ondersteunde ik ook ouders,

vanuit de therapie.

 

Ik heb een uiteenlopend pakket aan postdoctoraal onderwijs gevolgd (Universiteit Leiden, Rino-groep en PAO).

 

Hierdoor heb ik voldoende kennis en ervaring opgedaan, waardoor ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Ook ben ik als gz-psycholoog ingeschreven in het BIG-register.

Om goede kwaliteit te kunnen blijven waarborgen ben ik gehouden aan de beroepscode van de NVO (www.nvo.nl).

 

 

Registraties:

 

NVO orthopedagoog generalist:

geregistreerd in het BIG-register onder nummer 69057802731

geregistreerd in het NVO kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist

 

gz-psycholoog:

geregistreerd in het BIG-register onder nummer 29057802725

 

SKJ registratienummer 120010539

 

KvK-nummer                 61568201

 

AGB-code                     94061387


Kwaliteitsstatuut GGZ, ter inzage op locatie
Speltherapie Zeist