Klachtenregeling

KlachtenregelingAls U een klacht heeft over de behandeling, stel ik het op prijs dat U dit eerst met mij bespreekt, zodat ik mijn hulp

kan verbeteren en een poging kan doen er samen uit te komen.

Mochten Uw bezwaren blijven bestaan dan kunt U een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO,

www.nvo.nl


Een ingevuld en ondertekend klachtenformulier kunt U mailen naar Collegevantoezicht@nvo.nl of opsturen naar:

NVO, t.a.v. College van Toezicht

Churchilllaan 11

3527 GV Utrecht.