Spelpsychotherapie

SPELPSYCHOTHERAPIE


Wat is spelpsychotherapie?

 

Spelpsychotherapie is een vorm van kinderpsychotherapie waarbij het spel gebruikt wordt om een kind verder te helpen. Spel is immers “de taal van het kind”. Spel is eigen aan het kind zijn.

Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of emotionele problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren, kan spelpsychotherapie een oplossing bieden. Spelpsychotherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen en gedachten, gevoelens en wensen te uiten via het spel. Zo kan een kind ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

 

 

Voor wie?

 

Kinderen kunnen te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, die problemen geven in hun leven. Volwassenen hebben geleerd dat praten daarover kan helpen.

De taal bij kinderen schiet vaak nog tekort om duidelijk te maken wat hen bezighoudt. Bovendien is het voor veel kinderen ook moeilijk om over deze zorgen, angsten en gevoelens te praten. Zij laten in hun gedrag wel merken dat het niet goed gaat met hen en dat zij emotioneel vastlopen. Bijvoorbeeld:

                - snel prikkelbaar

                - veel huilen

                - angstig

                - zich terugtrekken, afzonderen,

                - lichamelijke klachten, zoals buikpijn, slecht slapen of

                  bedplassen

 

Ook zijn er wel andere symptomen, waardoor U denkt: “Wat is er toch met mijn kind?”

Als ouder of opvoeder wil je graag helpen, maar dat lukt niet altijd. Je hebt het gevoel dat er geen contact meer is of dat je je kind niet meer begrijpt.

 

Hulp van buitenaf is dan soms nodig en spelpsychotherapie kan hierbij helpend en helend zijn.

Spelpsychotherapie is er voor kinderen van ongeveer 4 t/m 12 jaar.

 


Voor welke problematiek?

 

*  Verwerking van traumatische ervaringen zoals:

                - verlies van belangrijke personen

- verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling

- ziekenhuisopname

                - mishandeling of daarvan getuige zijn

                - fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing

                - seksueel misbruik

- ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het

  kind zelf of gezinsleden

                - nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog

 

 *  Emotionele problemen, zoals:

                - problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid,

                   verdriet

                - te weinig zelfvertrouwen

- een negatief zelfbeeld

- hechtingsproblemen

 

*  Sociale problemen, zoals:

                - moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes (niet

                   kunnen samenspelen, teruggetrokken gedrag, pesten)

- moeilijkheden in de omgang met volwassenen

 (gedragsproblemen, slecht luisteren)

 

 

Hoe verloopt de spelpsychotherapie?

 

Na het intakegesprek vindt eerst een observatieperiode plaats van ongeveer 4 weken, waarin het kind wekelijks komt spelen. In die periode is er ook gelegenheid met de ouders de problematiek verder te verkennen en terug te horen hoe het kind thuis reageert nu er een start is gemaakt.

Na deze periode vindt een adviesgesprek met ouders plaats.

 

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: poppen, dieren, de zand- en watertafel, verkleedspullen, bouwmateriaal, teken- en knutselmaterialen etc.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms enkele weken.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, verwoordt wat er gebeurt in het spel en speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en biedt ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen.

 

 

 

Werkwijze

 

Na de observatieperiode vindt een adviesgesprek met ouders plaats. Als geconcludeerd wordt dat spelpsychotherapie, een ouder-kindbehandeling of EMDR een goed behandeladvies is voor Uw kind, zal ik U en Uw kind daarbij graag van dienst zijn. Behandeldoelen worden afgesproken en vastgelegd in een behandelplan.

Wanneer een andere hulpvorm beter passend is bij de problematiek van Uw kind, zal ik U doorverwijzen.

Als spelpsychotherapie wordt geboden, zal eens per circa vier tot zes weken een gesprek met ouders plaats vinden. Relevante thema’s vanuit de therapie zullen worden aangegeven en het gedrag van het kind thuis wordt toegelicht. Er wordt besproken wat ouders thuis kunnen doen om het kind verder te helpen. Zo kunnen behandeling van het kind en de aanpak van ouders samen het kind helpen zijn problematiek te verwerken en op een andere manier verder te gaan.

 

De duur van een behandeling is afhankelijk van de aangemelde problematiek en zal in overleg met U worden bepaald. Daarbij wordt gestreefd naar zo kort als kan of wenselijk is, maar ook zo lang als noodzakelijk lijkt.  

 

Tijdens en ter afsluiting van de behandeling vindt een evaluatie plaats.

 


Speltherapie Zeist